Takım Projelerimiz

Bu yıl okulumuzda tarımsal projeleri gerçekleştirmek için yer alan serayı robotik takımı öğrencileri olarak devraldık. Seramızda topraksız tarım projemizi gerçekleştirebilmek için serayı baştan düzenledik. Bu projede serada otomasyon bitki yetiştirme sistemi tasarlayarak robotik sayesinde öğrendiğimiz temel kodlamayı farklı alanlara da yansıtmayı hedeflemekteyiz. Projedeki asıl amacımız ise yenilenebilir kaynaklar kullanarak su ve enerji tasarrufunda bulunmak ve ekolojik tarım modeli oluşturmaktır. Aynı zamanda turnuva teması bu yıl sonsuz enerji ve geri dönüşüm olduğu için projemiz bizlere turnuva teması hakkında da katkı sağlamaktadır. Böylelikle hedeflerimizden biri olan robotik sayesinde edindiğimiz bilgileri farklı alanlarda da kullanabilmiş olmaktayız.

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak yürüteceğimiz “Büyükşehir Kuluçka Merkezi” projemiz için çalışmalara başlayacağız. Bu projemizde öncelikle ortaokul öğrencilerine daha sonra ulaşabileceğimiz bütün kitlelere temel kodlama becerilerini öğretmeyi, FIRST vakfını tanıtmayı ve FIRST değerlerini benimsetmeyi hedefliyoruz. Projemizin tüm halka açık olması takımımızın iletişim becerilerinin gelişmesine kolaylık sağlayaktır.

 

Okulumuzun konumu şehrin dışında olduğu için bunu bir avantaj olarak değerlendirip çevremizde bulunan köy okullarında robotiği tanıtıcı sunum ve aktiviteler gerçekleştirmek onları da robotikle tanıştırmak istemekteyiz. Yine FIRST Vakfını düzenlemiş olduğu FLL turnuvasında ortaokul ve lise FLL takımımızın öğrenci mentorlüğünü yapıyoruz. Böylelikle FLL takımlarımız hem kendi mentorlerinden hem de bu turnuvada yarışmış öğrencilerin kazandığı deneyimlerden faydalanabilmektedirler.