Takım Misyonu

FIRST’ün amacı genç nesilleri bilim ve teknoloji alanında liderleri olmaya teşvik etmek, onları mentor bazlı programlarla fen, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki yeteneklerini artırmayı sağlamak, inovasyon, özgüven dahil olmak üzere iletişim, liderlik ve çok yönlü yaşam yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektir. Imperium’un (FIRST Team 6874) amacı ise FIRST’ün amacı doğrultusunda Türk gençliğinin uluslararası platformlarda temsil etmektir. Bizim bir diğer amacımız ise STEM’in (Science,Technology,Engineering and ,Mathematics) yaşam olanaklarını gençliğe aktarmaktır. Aynı zamanda takım içindeki birlik ve beraberliğimizi göstermek ve sosyal yaşamımızda da kendimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Takımımızda bizi destekleyen, cesaretlendiren, yön veren ve eğitim alanında da bize yardımcı olan mentorlerle çalışmaktayız.