About Us

Takımımız 34 öğrenci ve 4 mentorden oluşmaktadır. Takım birbiri ile koordine olmuş iş bölümü, mekanik bölümü, elektronik bölümü ve pnömatik bölümü ile 4 ana bölümden oluşmaktadır. Mekanik bölümü, robot tasarımı ve yapım aşaması gibi işleri yürütmekte; İş bölümü, yarışmaların ve ödüllerin araştırılması, bütçe bulma ve planma, sosyal sorumluluk alanında projeler üretme, sponsorluk görüşmeleri, grafik tasarım vb. resmi ve resmi olmayan işleri yürütmekte; Yazılım ve Elektronik bölümü robotun elektronik donanımının tasarlanması ve yazılımı ile ilgili işleri yürütür. Pnömatik bölümü ise hava basıncı sisteminin tasarımını yapar. Her bölüm ayrıca kendi içlerinde de dallara ayrılır.

Takım Lideri: Takımın icra kurulu başkanıdır. Takıma alınacak üyeler için onay verir. Ve takımın bütçe planlamasını yapar.
Mentor: Turnuva kayıt sürecini planlar ve takım organizasyonunu planlar.
Mentor: Robot yapım esnasında mekanik ve yazılım ekibine destek verir.
Mentor: Business bölümüne iş planlamasının yapımında ve çeviriminde destek verir.
Takım Kaptanı: Ekibi motivasyon anlamında destekler ve cesaretlendirir. Takım içerisinde dayanışma ve anlaşmayı sağlar.Diğer takımlarla daima iletişim halindedir ve turnuva hakkında edindiği önemli bilgileri takım arkadaşları ve mentorleriyle paylaşır.
Mekanik Bölümü: Robot şasesini ve iletimlerini tasarlar. Mekanik üyeleri kaynak robot yapımında kullanılacak aletlerin özelliklerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğine dair eğitim almış kişilerdir. Aynı zamanda mekanik ekibi fusion360 gibi tasarım programlarını da kullanarak dijital modeller oluşturur.
Safety Kaptanı: Robot yapımı ve turnuva esnasında gerekli güvenlik önlemleri konusunda takımı uyarır ve bu önlemlerin alınmasını sağlar. Takım güvenliği için gerekli ekipmanları hazır bulundurur.
Elektronik ve Yazılım Bölümü: motorlar, sensörler ve diğer elektrik bileşenlerinin bağlantısını ve programlanmasını yapar. Aynı zamanda pnömatik ekibiyle de ortaklaşa çalışır.

Business
Finans Ekibi: Takım giderlerini karşılamak için sponsorlar bulur ve sponsorlarla
iletişim kurar. Sponsorluk görüşmlerinde kullanılacak sponsorluk dosyasını her yıl
düzenler.
Proje Ekibi: Takımın turnuva harici projelerini planlar ve sosyal sorumluluk projelerini organize eder. 
Sosyal Medya Editörü: Sosyal medya üzerinden takımı tanıtır ve takımın yaptığı aktiviteleri, katıldığı organizasyonları ve turnuva hazırlık sürecini sosyal medya üzerinden sunar.
Strateji ve Analiz Ekibi: Turnuva akışını takip eder. Turnuva ödüllerinin alım kriterlerini, ödül sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerini inceler ve bu ödüller için gerekli olan dosyaları sunar.
Tasarım Ekibi: Logo, bayrak, afiş ve web sitesi gibi çeşitli alanlarda takım tasarımlarını oluşturur.